Nieuws Ticker

De politiek van het beleid inzake seksuele voorlichting in Engeland en Wales en Nederland sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw.

 De kwestie van seksuele voorlichting is zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland omstreden, maar hoewel het politieke debat in het Verenigd Koninkrijk hevig is geweest, is het in Nederland grotendeels afwezig geweest. Het aantal tienerzwangerschappen is in het Verenigd Koninkrijk extreem hoog en in Nederland extreem laag. In vergelijking met twee landen wordt erkend dat seksuele voorlichting een bepalende factor is. In de jaren tachtig en negentig is er in het Verenigd Koninkrijk hevig gedebatteerd over seksuele voorlichting, terwijl er in Nederland consensus is bereikt ondanks het bestaan van religieuze minderheden met een uitgesproken mening over dit onderwerp en de vertegenwoordiging in het Nederlandse parlement.

 Dit onderzoek onderzocht de recente geschiedenis van de beleidsvorming op het gebied van seksuele voorlichting op het niveau van de centrale overheid, aan de hand van documentaire bronnen en interviews. Onderzoekers in Engeland en Nederland gebruikten documentaire bronnen en interviews om de recente geschiedenis van de beleidsvorming op het gebied van seksuele voorlichting op het niveau van de centrale overheid in de jaren tachtig en zeventig van de vorige eeuw te onderzoeken. Onderzoekers vergeleken een selectie van belangrijke teksten die in het voortgezet onderwijs worden gebruikt en maakten gebruik van verkennend veldwerk in drie Engelse en drie Nederlandse middelbare scholen.

 De onderzoekshypothese is dat het conflictueuze karakter van de politiek van seksuele voorlichting in Engeland en Wales leidt tot een boodschap die niet coherent is, wat weer tot uiting komt in wat er in de klas gebeurt. Belangrijk is dat onderzoek niet pleit voor een eenvoudige poging tot ‘policy borrowing’, maar eerder het belang benadrukt van het begrijpen van de verschillen in de aard en het verloop van het debat.

  Samenvattend kan worden gesteld dat de politiek van het beleid op het gebied van seksuele voorlichting in het Verenigd Koninkrijk en Nederland zeer verschillend is. De kwestie is in beide landen controversieel, maar dit onderzoek heeft aangetoond in hoeverre de strijd om de ideeën de doorslaggevende factor is gebleken in de Britse casus, die van invloed is op de manier waarop het beleid wordt gemaakt. Nederlandse beleidsmakers kiezen voor een meer pragmatische benadering. De Nederlandse aanpak is ook libertair en permissief, wat leidt tot coherente, positieve seksuele voorlichting op scholen en beter lijkt te passen in een pluriforme samenleving. Maar ook dit heeft zijn beperkingen.

Aan de andere kant is het mogelijk dat de politieke cultuur van het ‘consensusstreven’ er niet in slaagt om alle etnische groepen erbij te betrekken.

Link: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-social-policy/article/politics-of-sex-education-policy-in-england-and-wales-and-the-netherlands-since-the-1980s/8913118BB205C133930FED2E05240864

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u daarmee in.

Sluiten