Това е родителски курс за сексуално образование за родители, който да насочва родителите с деца и юноши с увреждания, като предоставя необходимата информация, теми и подходи, които трябва да бъдат обсъждани, докато се обесняват теми, свързани със сексуално образование.
Това е обучителен материал за професионалисти, които подкрепят и консултират родителите по отношение на проблеми със сексуалното поведение и сексуалните нужди на децата им с увреждания

Сексуалността рядко се адресира по правилен начин в нашите общества, особено когато става дума за децата с увреждания. Въпроси като сексуално здраве, практики и възпроизводство често се избягват и това понякога довежда младите хора с увреждания до нежелана бременност или ги превръща в жертви на сексуално насилие. Децата с увреждания, подобно на всички деца, се доверяват най-първо на родителите си да им предоставят необходимата информация за това как да водят здравословен и щастлив живот и това разбира се включва и темата за сексуалността.