Това е родителски курс за сексуално образование за родители, който да насочва родителите с деца и юноши с увреждания, като предоставя необходимата информация, теми и подходи, които трябва да бъдат обсъждани, докато се обесняват теми, свързани със сексуално образование.
Това е обучителен материал за професионалисти, които подкрепят и консултират родителите по отношение на проблеми със сексуалното поведение и сексуалните нужди на децата им с увреждания