Dit is een training voor seksuele opvoeding voor ouders om ouders met kinderen en jongeren met een beperking te begeleiden, waarbij de nodige informatie, onderwerpen en benaderingen worden aangereikt die besproken moeten worden tijdens het geven van seksuele voorlichting.
Dit is begeleidend materiaal voor professionals die ouders ondersteunen en raadplegen op het gebied van problemen met het seksuele gedrag en de seksuele behoeften van hun kinderen met een beperking.

Seksualiteit wordt in onze samenlevingen zelden naar behoren aangepakt, met name voor kinderen met een beperking. Zaken als seksuele gezondheid, toestemming en voortplanting worden vaak niet besproken en kunnen leiden tot ongewenste zwangerschappen en seksueel misbruik. Kinderen met een beperking vertrouwen erop dat hun ouders hen de nodige informatie geven om een gezond en gelukkig leven te leiden, inclusief seksuele voorlichting.